PVC Su Tutucu Bant,Birleştirme Parçaları

PVC Sututucu Bantların uygulama esnasında özelikle derz kesişme yerlerinde kaynaklamanın çok iyi yapılması gerekmektedir. Köşelerde ve farklı tip sututucu bantların birbirine eklenmesi için özel birleşim parçaları kullanılır. Bu birleşim parçaları fabrikamızda talebiniz karşısında aşağıdaki gibi veya uygulama yapılacak yerlere göre istenilen şekillerde özel olarak imal edilirler.
Kenarları Donatı Bağlantılı Özel İmalatlar;
PVC Sututucu Bantlar kalıba yerleştirildikten sonra merkezinde tam olarak donatıya bağlanması için kenarlarda delikli olarak 50 cm aralıklarla, her iki kenarında talep halinde imal edilirler.

birlestirmeparcalari.jpg

PVC Su Tutucu Bant,Kalite Değerleri

Üretimlerimiz TS 3078 belgelidir. 23 °C Laboratuvar ortamındaki kalite değerleri aşağıdaki gibidir.

Çekme Mukavemeti
Ortalama % 140 kg/cm
Uzama Oranı
Ortalama %225 minimum %200
Sertlik
  Shore A 75 (± 5) 
Birim Hacim Kütlesi
1,27(+-0.04) gr/cm
Su Emme Oranı (Kütlece) 
Ağırlıkça maksimum %1.5
Kül Miktarı
Ağırlıkça maksimum %5
Alkali Direnci
Tam Dirençli
Isı Aralığı
-35°C , +50°C
 

PVC Su Tutucu Bant, Tip ve Boyutlar

tip.jpg

PVC Su Tutucu Bant,Boyut Belirleme                                                     

Sututucu tipinin boyut şeçiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

 • Beton Konstrüksiyonu
 • Beton Kalınlığı
 • Derz Genişliği
 • Derzdeki Genleşme(Daralma, Oturma gibi hareketlerin büyüklük derecesi)
 • Su basınç yüksekliği

Yer hareketlerinin yüksek olduğu (Özellikle deprem riskinin olduğu) yerlerde, derzlerdeki genleşme, daralma, oyurma gibi hareketlerin fazla olduğu su basıncının yüksek olduğu yerlerde seçilecek sututucu bantların et kalınlıkları fazla olanlar kullanılmalıdır.Su tutucu bant en kesit uzunluğunun seçilmesinde aşağıdaki formüllere dikkat edilmesinde fayda vardır.

 

 L < t Olmalıdır
 L > 6a + d Olmalıdır
 Y > L - d/2 Olmalıdır
 X > 2a Olmalıdır
 
 
 
 L
En Kesit Uzunluğu (mm)
t Beton Kalınlığı
 a En büyük agrega tane çapı
d Derz Aralığı
y Beton yüzeyine olan uzaklığı (mm)
x  En yakın Donatıya uzaklığı
 
 Yardımcı olması amacı ile beton kalınlıklarına göre tavsiye edilen sututucu bant kesit boyutları ve et kalınlıkları Çizelge-B deki gibidir.

Çizelge-B

Beton Kalınlığı
(cm) T
Bant En Kesit Uzunluğu
(mm) L
 Bant Et Kalınlığı (mm)
a1 (min)
 20-40 150 3
35-50 200 4
40-60 250 4
50-70 300 4
60-80 350 4
80-100 400 6
100+ 450 8

PVC Su Tutucu Bant Montaj

Kademe betonu dökmek için yapılan derz alın kalıpları mutlaka 2 parçalı olmalı ve su tutucu bant 2 parçalı kalıp arasına konmalıdır. Su sızdırmazlığın tam olması için su tutucu bantın yüzeylerinde toz, harç parçaları, gibi ederansı zayıflatacak yabancı maddeler olmamasına ve beton tarafından çok iyi sarılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Beton uygun kıvamda olmalı ve hava boşluğu olmamasına dikkat edilmeli ve bu kısımlarda vibrasyonun çok iyi yapılması gereklidir.

Kaynaklama İşlemleri

PVC Sututucu Bantlar kesit yüzeyleri karşılıklı gelecek şekilde sıcak kaynaklama (eritme) sistemi ile birbirlerine eklenir. Bunun için gerekli malzemeler;

 • Kaynak Laması : Elektrikle termostatik olarak çalışabilen, elektriğin olmadığı şartlarda bütan gazı ile ısıtmaya elverişli, minimum 5 mm kalınlıkta bakır yada pirinçten yapılmış lama.
  Tel, Fırça, Bıçak,
 • Kaynaklama Kalıbı : Sututucuların tipine göre yapılmış ahşap veya alüminyumdan.
 • Kaynağın Yapılması : Kaynak yapılacak su tutucu bantların karşılıklı gelecek uçları bıçakla düzgün tam bir şekilde kesilir. Her iki parça kaynaklama kalıbına yerleştirilir. Bu esnada her iki parçanın alın yüzlerinin temas etmesine dikkat edilmelidir. Kaynak laması tel fırça ile temizlendikten sonra termostatlı ısıtıcılarda 150-170°C kadar ısıtılır. Bütan gazı beki ile yapılacak kaynaklamalarda yaklaşık 200°C kadar ısıtılır. Uygun ısıya gelen kaynak laması iki bandın alın yüzeyleri arasına yerleştirilir. ve her iki parçanın kalıp içinde kalan uçlarının erimesi beklenir. Erimenin gözle iyi kontrol edilmesi ve yanık olmamasına dikkat edilmelidir. Erime fazla olur ise kömürleşme meydana gelir. Sututucu Bant yeterince erimesinden sonra kalıp açılarak lama çıkarılır ve derhal iki bantın ucu birbirine bastırılarak sıkıştırılır. Kaynak yapılan yerin soğuması için bir süre beklenir(20 dakika). Bu sırada kaynak laması tel fırça ile temizlenmelidir. Soğuma bitince kaynak kalıbı yerinden çıkarılır.  Kaynağın düzgün olup olmadığı gözle ve elle kontrol edilir. Yanık olmamasına özellikle dikkat edilmeli, eğer yanık ise bant uçları yeniden kesilerek kaynak tekrar yapılmalıdır, aksi halde su sızıntısı meydana gelebilir.

Not: Talebiniz halinde termostat kontrollü kaynak makinesi ve ahşap kalıplar fabrikamızdan temin edilirler.

PVC Su Tutucu Bant,Bant Seçimi

                                                

Beton işlerinde kullanılan PVC Plastik Su Tutucu Bantlar tipinin seçiminde, derzde su yalıtımı yoksa hareket transferlerine engel olmak mı, her iki özelliğinde ağırlıklı olduğu bir uygulamanın mı gerçekleştirileceğinin bilinmesi gerekir. Yapının zeminindeki basınçlı suya karşı konulması gerekiyorsa, derzde kullanılacak PVC Su Tutucu Bantlar, derzlerden içeriye su sızmasını önleyecek şekilde betonun su ile temas eden yüzeylerinde kullanılmalıdır. Eğer basınçlı zemin suyun söz konusu değil ise ve derzde dinamik hareketlerin transferine engel olunmak istenirse bu takdirde beton kesitinin merkezinde kullanılan merkezi tip PVC Su Tutucu Bantlar kullanılmalıdır. Eğer yapı deprem kuşağı üzerinde ise veya çökme olayının yoğun olarak beklendiği yerlerde yapılmakta ise bu takdirde, meydana gelecek aşırı gerilmeleri absorbe edecek ve çaprazlama yöndeki gerilmelere dayanıklı bant tipi seçilmelidir. Çizelge A bant tiplerinin kullanım yerlerini göstermektedir.

 

PVC Su Tutucu Bant, Kullanım Alanları:

 • Arıtma Tesisleri
 • Barajlar
 • Endüstriyel Yapılar
 • Göletler
 • Hidro Elektrik ve Termik Santralleri
 • İstinat Duvarları
 • İsale Tünelleri
 • Metro ve Karayolu tünelleri
 • Rıhtımlar
 • Su Depoları
 • Su Tasfiye Tesisleri
 • Sulama Kanalları
 • Viyadükler
 • Yüzme Havuzları
 • Zemine Oturan Döşemeler ve Temeller

 

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVC Su Tutucu Bant,Ürün Güvenlik Bilgi Formu

1-  Tehlikelerin Tanımı : Ürün içeriğinde insan,hayvan ve çevreye zarar verecek katkı maddesi yoktur.Kaynak işlemi yapılması esnasında koruyucu gaz maskesi kullanılmalıdır.

2-   İlk Yardım Önlemleri : Ürüne el ile temas esnasında zarar vermez.Kaynak işlemi yapılır iken gaz maskesi kullanılmalı,çıkan gazlar solunmamalı,gaz zehirlenmesi belirtisi olduğunda derhal temiz havalı yerlere intikal etmeli ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı,114 zehir danışma hattı aranabilir.

3-   Yangınla Mücadele Önlemleri : Malzemeler zor alev alır ve alev yürütmez.Dış etkenlerden kaynaklanan yangın esnasında malzeme yangına maruz kalır ise su veya diğer yangın söndürme aparatları ile müdahale edilir.

4-   Dökülmelere ve Sızmalara Karşı Önlemler : Malzemeler katı olduğundan çözülme olmaz ve ek bir önlem almaya ihtiyaç yoktur.

5-   Kullanma ve Depolama : Kullanma:Kullanım esnasında ilgili proje yetkilisine başvurunuz veya katoloğa bakınız.Depolama:Güneş görmeyen kapalı ortamlarda stoklanmalı, rulolar üst üste en fazla 4’erli istif edilmeli,yağ ve toz ile temas ettirilmemelidir.

6-   Maruz Kalma Sınırı – Kişisel Korunmalar : Kullanım esnasında eldiven giyiniz,kaynak işlemi sırasında maske takınız.

7-   Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri :

       Görünüm :

 •     Sarı Renkli
 •     Koku :Eser Derecede
 •     Suda Çözünürlük : Yoktur
 •     Yanma Derecesi :150 C˚

 8-   Stabilite / Reaktivite :  Önerilen depolama ve kullanım bilgi dahilinde ek bilgiye ihtiyaç yoktur.

 9-   Zehirlilikle İlgili Bilgiler : Zehirli madde içermez.

10-  Ekolojik Bilgiler : Su ve toprakta kalması esnasında zarar vermez ,doğada kaybolması uzun yıllar alacağından geri dönüşümlü atık grubunda değerlendirilmelidir.

11-  Bertaraf Etme :  Plastikler geri dönüşümlü olduklarından parça malzemeler düzenli toplanmalı ,yetkili atık toplama kuruluşlarına teslim edilmelidir.

12-  Nakliye ile İgili Bilgiler : Nakliye esnasında özel bir önleme gerek yoktur.

13-  Yönetmeliklere Göre Sınıflandırma : Plastik ürünler ile ilgili yönetmelik yoktur,tüketici bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir.